правилник на УПФ

С Решение № 713-УПФ / 28.09.2021г. на Комисията за финансов надзор, е одобрен нов  Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" Правилникът е приет и изменен от Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД с решения по Протоколи с №10 от 30.08.2021 г. и №11 от 08.09.2021г.

Съгласно изискванията на чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен Институт" АД публикува обява на 01.10.2021г. във вестниците "24 часа" и "България днес" за одобрен нов Правилник за организацията и дейността на УПФ Пенсионноосигурителен Институт от Комисията за финансов надзор.