Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд За фонда Правилник на УПФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Видове пенсии и плащания
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

правилник на УПФ

С Решение № 713-УПФ / 28.09.2021г. на Комисията за финансов надзор, е одобрен нов Правилник   за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" Правилникът е приет и изменен от Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД с решения по Протоколи с №10 от 30.08.2021 г. и №11 от 08.09.2021г.

Съгласно изискванията на чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен Институт" АД публикува обява на 01.10.2021г. във вестниците "24 часа" и "България днес" за одобрен нов Правилник за организацията и дейността на УПФ Пенсионноосигурителен Институт от Комисията за финансов надзор.