Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд За фонда Правилник на ППФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

за фонда

     С решение на Комисията за финансов надзор 1099-ППФ/25.08.2008 г. на "Пенсионноосигурителен институт" АД е дадено разрешение за управление на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
     На 16.9.2008 г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело 637/2008 г. е регистриран Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
     Регистрационен код за Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" в НАП: 301

     Банка-попечител: УниКредит Булбанк АД
 
     
Инвестиционен посредник: "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД, "КАПМАН" АД, "БенчМарк Финанс" АД.

     Банкова сметка на фонда: IBAN: BG40 UNCR 7000 1523 5593 38

   Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт":  Учреден януари 2009 г.