за фонда

     С решение на Комисията за финансов надзор 1099-ППФ/25.08.2008 г. на "Пенсионноосигурителен институт" АД е дадено разрешение за управление на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
     На 16.9.2008 г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело 637/2008 г. е регистриран Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
     Регистрационен код за Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" в НАП: 301

     Банка-попечител: УниКредит Булбанк АД
 
     
Инвестиционен посредник: "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД, "КАПМАН" АД, "БенчМарк Финанс" АД.

     Банкова сметка на фонда: IBAN: BG40 UNCR 7000 1523 5593 38

   Попечителски съвет на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт":  Учреден януари 2009 г.