Стойността на един дял в лева за 14.06.2019г. : за ППФ 1,54778лв. , за УПФ 1,58487лв. , за ДПФ 1,63860лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд За фонда Правилник на дпф Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Консултативен съвет Е-заявление Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

правилник на дпф

С Решение № 417-ДПФ / 17.06.2016 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор” са одобрени измененията и допълненията в Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт". Измененията и допълненията са приети с решение на Съвета на директорите с Протокол от 17.05.2016 г.

       

       Съгласно чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен институт" АД  уведомява  осигурените лица за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на управлявания от него фонд чрез публикация във вестниците   Капитал daily  и Стандарт.