Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд За фонда Правилник на дпф Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Консултативен съвет Е-заявление Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

правилник на дпф

С Решение № 895-ДПФ / 14.12.2021г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, са одобрени измененията и допълненията в Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" Правилникът е приет от заседание на Съвета на директорите с Протокол №15 от 15.10.2021 г. и Протокол №17 от 15.11.2021 г.

       

       Съгласно чл. 229, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен институт" АД  уведомява  осигурените лица за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на управлявания от него фонд чрез публикация във вестниците "24 часа"  и "България днес".