Стойността на един дял в лева за 17.01.2020г. : за ППФ 1,58771лв. , за УПФ 1,61743лв. , за ДПФ 1,70373лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд За фонда Правилник на дпф Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Консултативен съвет Е-заявление Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

Калкулатор на пенсия

С помощта на този калкулатор бихте могли да изчислите прогнозен размер на натрупаната сума по Вашата индивидуална партида, както и да прогнозирате размера на желаната от Вас пенсия.

Вид вноска:
Размер на вноската: лв.
Брой вноски: брой
Годишна доходност:
Срочна пенсия: год.
Натрупана сума до момента: лв.
 
Натрупана сума: лв.
Размер на пенсията: лв.
Примерните изчисления в калкулатора са направени при действието на следните условия:
• Такса за обслужване на дейността от всяка осигурителна вноска:
  • за вноски до 60.00 лева, включително – 3.50 на сто;
  • за вноски от 60.01 лева до 1000.00 лева, включително – 3.00 на сто;
  • за вноски от 1000.01 лева до 5000.00, включително – 2.50 на сто;
  • за вноска над 5000.00 лева, включително – 2.00 на сто;
• Инвестиционна такса – 10.00 на сто от доходността от управлението на средствата;
• Технически лихвен процент, при определяне размера на пенсия – 4.00 на сто.

Забележка: Тези размери на натрупаната сума и пенсия са примерни и посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.