За фонда

     С решение на Комисията за финансов надзор  1100-ДПФ/25.08.2008 г. на "Пенсионноосигурителен институт" АД е дадено разрешение за управление на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт". 
     На 16.9.2008 г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело 639/2008 г. е регистриран Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  

     Банка-попечител: УниКредит Булбанк АД

     Инвестиционен посредник: "ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ" АД, "КАПМАН" АД, "БенчМарк Финанс" АД.

     Банкова сметка на фонда:
IBAN: BG71 UNCR 7000 1523 5593 62

  Консултативен съвет на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт":                 В процес на учредяване.