Стойността на един дял в лева за 08.12.2021г. : за ППФ 1,66167лв. , за УПФ 1,66964лв. , за ДПФ 1,74343лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Акционери
Органи на управление
Съвет на директорите
Мениджърски състав
Осигурителни посредници
Инвестиционна политика
Финансови отчети
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

мениджърски състав

Оперативното управление на "Пенсионноосигурителен институт" АД се осъществява от мениджърски екип в състав:

Дойчо Динев - Изпълнителен директор
Славейко Гергинов - Изпълнителен директор
Ангел Терзиев - Отговорен актюер
Адриан Димов - Ръководител на служба вътрешен контрол
Красимир Викев - Главен счетоводител
Гергана Костова - Директор информационно обслужване
Васил Миланов - Мениджър по управление на риска
Веселин Манолов - Вътрешен одитор
Милена Митева - Директор инвестиции