Стойността на един дял в лева за 14.06.2019г. : за ППФ 1,54778лв. , за УПФ 1,58487лв. , за ДПФ 1,63860лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Акционери
Органи на управление
Съвет на директорите
Мениджърски състав
Осигурителни посредници
Инвестиционна политика
Финансови отчети
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

органи на управление

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД има едностепенна система на управление.

 Начин на представляване:
  Дружеството се  представлява от Мирослава Иванова Костова - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
 

 Съвет на директорите: 
  Мирослава Иванова Костова

  
Павел Огнянов Панайотов
  Славейко Петров Гергинов

 Отговорен актюер:
  Ангел Терзиев