Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Акционери
Органи на управление
Съвет на директорите
Мениджърски състав
Осигурителни посредници
Инвестиционна политика
Финансови отчети
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

органи на управление

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД има едностепенна система на управление.

 Начин на представляване:
  Дружеството се  представлява от:
 
 Дойчо Динев Дойчев - Председател на Съвета на директорите
 и Изпълнителен директор и от
  Славейко Петров Гергинов - зам. председател и Изпълнителен директор заедно.
 

 Съвет на директорите: 
    Дойчо Динев Дойчев
    Славейко Петров Гергинов
    Мария Стоянова Масларова - Гъркова
   
 Биляна Енчева Вълчева

 Отговорен актюер:
  Траян Петров