акционери

        Наименование на АКЦИОНЕРИТЕ и разпределение на акционерния капитал:

          "ПЕЛА" ЕООД                                                                        -  83.49%

          "ЕСТ" АД                                                                                -  7.70%

          Сдружение "СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА"     -  0.76%

         
"Соломон Груп" АД                                                               -  3.05%

           
СМА Консулт ЕООД                                                             - 1.82%

           
Устойчиви финансови решения АД                                   - 3.18%