Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

новини

Публикация във в. 24 часа от 06/01/2022 гза обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

С РЕШЕНИЕ 895-ДПФ от 14.12.2021г.
на Комисията за финансов надзор са одобрени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" (Правилника). Измененията и допълненията в правилника са надлежно приети от Съвета на директорите на пенсионноосигурителното дружество с решения по протоколи N 15 от 15.10.2021г и N17  от 15.11.2021 г. Измененията и допълненията в Правилника са свързани със съобразяването им с настъпилите промени в нормативната уредба. Съгласно изискванията на чл. 229, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен институт" АД публикува обява във вестниците "България днес" на 20.12.2021г. и "24 часа" на 21.12.2021г. информация за конкретните Изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт".

Публикация във в. 24 часа от 03/12/2021 г
. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/11/2021 г.
 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 08/10/2021 г.
  
Съгласно изискванията на чл.4, ал.2, т.10 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на Комисията за финансов надзoр за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества, „Пенсионноосигурителен институт“ АД ви уведомява, че на основание на чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор, Комисията за финансов надзор с Решение № 725 – ППФ от 05.10.2021 г., е одобрила нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”. Правилника е изготвен от „Пенсионноосигурителен институт“ АД във връзка с извършени промени в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи изплащането на пенсии и одобрен от Комисията за финансов надзор на основание разпоредбата на чл. 144, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
     На основание разпоредбата на чл. 144, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт“ АД уведомява осигурените лица, че обявата за одобрения от Комисията за финансов надзор Правилник за организацията и дейността на ППФ „Пенсионноосигурителен институт“ е публикувана в централните ежедневници - вестниците "24 часа" и "България днес".

Публикация във в. 24 часа от 05/10/2021 г.
 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

   Публикация във в. 24 часа от 01/10/2021 г.  Съгласно изискванията на чл.4, ал.2, т.10 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. на Комисията за финансов надзoр за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества, „Пенсионноосигурителен институт“ АД ви уведомява, че на основание на чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор, Комисията за финансов надзор с Решение № 713 – УПФ от 28.09.2021 г., е одобрила нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”. Правилника е изготвен от „Пенсионноосигурителен институт“ АД във връзка с извършени промени в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи изплащането на пенсии и одобрен от Комисията за финансов надзор на основание разпоредбата на чл. 144, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
     На основание разпоредбата на чл. 144, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт“ АД уведомява осигурените лица, че обявата за одобрения от Комисията за финансов надзор Правилник за организацията и дейността на УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ е публикувана в централните ежедневници - вестниците "24 часа" и "България днес".

Публикация във. 24 часа от 03/09/2021 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 04/08/2021 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 6 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,  и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилното определяне стойностите на един дял  за 14.07.2021 г., се извършват следните корекции за датата на допускане на грешката:
ППФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.63612 Нова стойност: 1.63675
УПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.65171 Нова стойност: 1.65225
ДПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.70402 Нова стойност: 1.70495

Публикация във в. 24 часа от 05/07/2021 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/06/2021 г.
 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 10/05/2021 г.
 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/04/2021 г.
 за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 04/03/2021 г.
 за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/02/2021 г.
 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 06/01/2021 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/12/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 04/11/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/10/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/09/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна адрес за кореспонденция: Считано от 24.08.2020 г "Пенсионноосигурителен институт" АД променя адресът за кореспонденция както следва: София 1618, бул. Цар Борис III 136.

Публикация във в. 24 часа от 05/08/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/07/2020 г.
з
а обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял:Съгласно чл. 21а, ал. 6 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,  и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилното определяне стойностите на един дял за 01.07.2020 (неотразено вземане от разпределение на диеидент за 2019 г на Софарма трейдинг АД-София) при което за ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" разликата в стойността на един дял за дата 01.07.2020 г. е повече от 0.05%, се прави следната корекция:

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 01.07.2020 се  променя от 1.57342 лв на 1.57468 лв.

Публикация във в. 24 часа от 03/06/2020 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 07/05/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/04/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/03/2020 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/02/2020 г
.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2020 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 06/01/2020 г
. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 04/12/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/11/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/10/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 04/09/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна адрес за кореспонденция: Считано от 13.08.2019 г "Пенсионноосигурителен институт" АД променя адресът за кореспонденция както следва: София 1700, бул. "Симеоновско шосе" 67

Публикация във в. 24 часа от 05/08/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/07/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/06/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял:
Съгласно чл. 21а, ал. 6 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,  и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилното определяне стойностите на един дял  за 20.05.2019 г., се извършват следните корекции за датата на допускане на грешката: 
ППФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.53498 Нова стойност: 1.53425
УПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.57145 Нова стойност: 1.57088
ДПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.62260 Нова стойност: 1.62142

Публикация във в. 24 часа от 07/05/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

"Пенсионноосигурителен институт" АД уведомява
всички осигурени лица за промяна на банка попечител.
Считано от 24.04.2019г.  тя е УниКредит Булбанк АД.
Новите банкови сметки са:

Доброволен пенсионен фонд          IBAN: BG71 UNCR 7000 1523 5593 62
Професионален пенсионен фонд  IBAN: BG40 UNCR 7000 1523 5593 38
Универсален пенсионен фонд        IBAN: BG88 UNCR 7000 1523 5593 47

Публикация във в. 24 часа от 03/04/2019 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец Март 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 06/03/2019 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 05/02/2019 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 04/01/2019 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 05/12/2018 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 05/11/2018 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 03/10/2018 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 05/09/2018 г
. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 03/08/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 04/07/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник бр.55 от 03/07/2018
г
. от стр.71 до стр.77 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2017 г.

Публикация във в. 
24 часа от 05/06/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Информация във връзка с влизане в сила на регламент 2016/679 (GDPR) ot 25.05.2018

Публикация във в. 24 часа от 04/05/2018 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 04/04/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 06/03/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 05/02/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 04/01/2018 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 05/12/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 03/11/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 04/10/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 05/09/2017
г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 03/08/2017 г.
 за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 05/07/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец юни 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник бр.50 от 26/06/2017 г. от стр.39 до стр.47 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2016 г.

Публикация във в.
24 часа от 05/06/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец май 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 04/05/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец април 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 05/04/2017 г.
 за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец март 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 06/03/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец февруари 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в.
24 часа от 03/02/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец януари 2017 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/01/2017 г. 
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец декември 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/12/2016 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ноември 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа и в. Стандарт News от 28/11/2016 г. за измененията и допълненията  на Правилника за организацията и дейността на  Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"  управляван от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

На основание чл.144, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт” АД уведомява осигурените лица, че с решение N787-УПФ заместник председателят, ръководещ Управление 'Осигурителен надзор" одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на управлявания от него Универсален пенсионен фонд . Промените може да изтеглите тук
Повече информация и екземпляри от правилника могат да се получат на адрес гр. София, бул. Черни връх 51Д, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на интернет страницата на компанията www.pensionins.com 

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/11/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец октомври 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.
Публикация във в. КАПИТАЛ Daily и в. Стандарт News от 18/10/2016 г. 
за измененията и допълненията  на Правилника за организацията и дейността на  Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"  управляван от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

 На основание чл.144, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт” АД уведомява осигурените лица, че с решение N711-ППФ заместник председателят, ръководещ Управление 'Осигурителен надзор" одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на управлявания от него Професионален пенсионен фонд . Промените може да изтеглите тук
Повече информация и екземпляри от правилника могат да се получат на адрес гр. София, бул. Черни връх 51Д, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на интернет страницата на компанията www.pensionins.com

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/10/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец септември 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Становище на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) по конституционно дело N9 /2016 г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 07/09/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец август 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/08/2016 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец юли 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

"Пенсионноосигурителен институт" АД е сертифициран по ISO/IEC 27001/2013.  Системата за управление на сигурността на информацията на "Пенсионноосигурителен институт" АД е  сертифицирана по ISO/IEC 27001/2013 от  РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД във връзка с Наредба N47 от 11.07.2012 г. на КФН за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/07/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец юни 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 28/06/2016 г. за
измененията и допълненията  на Правилниците за организацията и дейността на  Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

24.06.2016:
На основание чл.144, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт” АД уведомява осигурените лица,  за направените изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от него Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд. Промените може да изтеглите тук
Повече информация и екземпляри от правилниците могат да се получат на адрес гр. София, бул. Черни връх 51Д, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на интернет страницата на компанията www.pensionins.com

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/06/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец май 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.
"Пенсионноосигурителен институт" АД за трети път - след 2012 и 2014г. спечели престижната награда в категорията "Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2015 година" в условията на сериозна конкуренция с другите пенсионни компании. Отличието беше присъдено от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, фондация "проф. д-р Велеслав Гаврийски", Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Българската асоциация на застрахователните брокери. С тази награда "Пенсионноосигурителен институт"АД затвърди позициите си на динамично развиващо се и стабилно дружество. Признание за високия професионализъм и ефективните усилия на екипа на дружеството да постига всяка година постоянно подобряващи се резултати и да завоюва доверието на все повече осигурени лица е фактът, че нито едно друго дружество не е печелило три пъти тази награда.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/05/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец април 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.


Позиция  
на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ във връзка с публикация за обществено обсъждане на интернет страницата на Минестерството на финансите на 22.04.2016 г. проект на Закон на изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/04/2016 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец март 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял:
Съгласно чл. 21а, ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,  и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилното определяне стойностите на един дял  за 10.03.2016 г., се извършват следните корекции за датата на допускане на грешката: 
ППФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.41801 Нова стойност: 1.41802

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 07/03/2016 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец февруари 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.
Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/02/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец януари 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.
Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 06/01/2016 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец декември 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/12/2015 г
.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ноември 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

БАДДПО стана пълноправен член на PensionsEurope.
Оригинален текст на български език на Прессъобщението .

Промяна в стойностите на един дял:
Съгласно чл. 21а, ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,  и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилното определяне стойностите на един дял  за 04.11.2015 г., се извършват следните корекции за датата на допускане на грешката: 
ППФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.41947 Нова стойност: 1.41928
УПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.46008 Нова стойност: 1.45979
ДПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.46944 Нова стойност: 1.46920

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/11/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец октомври 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/10/2015 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец септември 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/09/2015 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец август 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация в Държавен вестник бр.60 от 07/08/2015 г. от стр.142 до стр.160 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2014 г.


Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/08/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/07/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/06/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 07/05/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

26.03.2015 Писмо на БАДДПО относно проведения аукцион на ДЦК

26.03.2015 Писмо на БАДДПО относно провеждането на регулаторната политика на КФН

26.03.2015 Писмо на БАДДПО до Временната комисия на НС относно събирането на осигурителните вноски

25.03.2015 Пенсионните фондове отново предупредиха за проблемите с пенсионната система

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/04/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец Март 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 06/03/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/02/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

03.02.2015 г. ОТВОРЕНО ПИСМО на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/.

29.01.2015 г. В изпълнение на политиката на "Пенсионноосигурителен институт" АД за максимална прозрачност и информиране на осигурените лица за инвестициите на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, на интернет страницата след приключване на всяко календарно тримесечие ще бъде публикувана пълна информация за структурата на инвестиционните портфейли на отделните фондове.

27.01.2015 г. ДЕКЛАРАЦИЯ на Международна федерация на дружествата администратори на пенсионни фондове (ФИАП).

24.01.2015 г. Пенсионноосигурителните дружества, управляващи универсални, професионални и доброволни пенсионни фондове в България, се обръщаме с настоящото ОТВОРЕНО ПИСМО към Вас и цялата общественост, за да опровергаем някои от разпространяваните напоследък в публичното пространство неистини за пенсионната система у нас.

19.01.2015г. ОТВОРЕНО ПИСМО от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) до Електронните печатни медии в Република България и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

09.01.2015г. ПРИЗИВ към тези, които подкрепят внесения до Омбусмана и до Президента на Република България сигнал за противоконституционност.

09.01.2015 г. СИГНАЛ до Омбусмана на Република България за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 07/01/2015 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

06.01.2015: На основание чл.144, ал.2 и чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт” АД съобщава за следните изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от него Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд: 1. В Правилника на УПФ: в частта „Използвани съкращения” относно Наредба за прехвърляне на пенсионни права; чл.8, ал.2, т.1, ал.6, ал.7 и ал.12; чл.25, ал.5; чл. 28, ал.2 и ал.5; чл.30, ал.1, т. 5; чл.62г; чл.74, ал. 5 и ал. 10 и § 1 от Преходните и заключителни разпоредби. 2. В Правилника на ППФ- в частта „Използвани съкращения” относно Наредба за прехвърляне на пенсионни права; чл.8, ал.2, т.1, ал.5, ал.6 и ал.11; чл.25, ал.5; чл.28, ал.2 и ал.5; чл.30, ал.1, т. 5; чл.61г; чл.73, ал. 5 и ал. 10 и § 1 от Преходните и заключителни разпоредби. 3. В Правилника на ДПФ-чл.28, ал.5; чл.29, ал.2 и ал.4; чл.31, ал.4; чл.76, ал. 5 и ал. 9 и § 1 от Преходните и заключителни разпоредби. Промените в правилниците на УПФ и ППФ са извършени поради изменения в нормативната уредба, както и във връзка с препоръки на Комисията за финансов надзор. Промените в правилника на ДПФ са извършени във връзка с препоръки на Комисията за финансов надзор. Осигурените лица могат да променят без ограничение участието си и да прехвърлят средства от съответния фонд при несъгласие с извършени промени в съответния правилник, ако в тримесечен срок от настоящото уведомление подадат заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение на нормативната уредба. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от съответния правилник се извършва в сградата на „Пенсионносигурителен институт” АД- гр. София, бул.”Черни връх” 51Д, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.30 ч., както и на електронната страница на дружеството-www.pensionins.com

Д E К Л А Р А Ц И Я на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод внесените от народния представител Светлана Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета към Декларацията

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/12/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/11/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

ИНФОРМАЦИЯ до Главните осурителни посредници: Уведомяваме Ви, че съгласно промени, направени от КФН в Наредба 33, считано от 21 октомври 2014 г., Заявление за участие в задължителен пенсионен фонд се приема само след нотариална заверка на подписа на лицето,което подава заявлението.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/10/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/09/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник бр.67 от 12/08/2014 г. от стр.88 до стр.95 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2013 г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/08/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

 

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/07/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

 

 

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/06/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 09/05/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/04/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

На основание 229, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване "Пенсионноосигурителен институт" АД съобщава за следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“: чл. 28, ал. 2, т. 5, б. „к“; чл.35, чл. 37, чл. 38 и чл. 39. Промените касаят таксите, които събира дружеството и не произтичат от изменения в нормативната уредба. Осигурените лица могат да прехвърлят средства от съответния фонд при несъгласие с извършени промени в съответния правилник, ако в тримесечен срок от настоящото уведомление подадат заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение на нормативната уредба. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от Правилника се извършва в сградата на „Пенсионносигурителен институт” АД-гр. София, бул.”Черни връх” 51Д, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.30 ч., както и на електронната страница на дружеството-www.pensionins.com

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 06/03/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/02/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2014 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 06/01/2014 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/12/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/11/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/10/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/09/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/08/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/07/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация в Държавен вестник бр.55 от 25/06/2013 г. от стр.23 до стр.30 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2012 г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/06/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

За пета поредна година Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация "проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване връчиха наградите в конкурсите "Застраховател на годината 2012" и "Пенсионноосигурително дружество на годината 2012".

Победителите бяха определени от експертно жури, съставено от представители на четирите институции, организатори на събитието. Журито присъди наградата "Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2012 г. на "Пенсионноосигурителен институт" АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 09/05/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/04/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/03/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/02/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

На 31.01.2013 г чрез публикация във вестниците Капитал daily и Стандарт, на основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен институт" АД уведоми осигурените лица за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от него Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/01/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/12/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/11/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/10/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/09/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/08/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник бр.51 от 06/07/2012 г. от стр.137 до стр.142 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2011 г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/07/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/06/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/05/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/04/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/03/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Днес 08.02.2012 г., Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „Пенсионноосигурителен институт” АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен.

Решенията с номера 90-УПФ, 91-ППФ и 92-ДПФ може да прочетете в раздел Нормативна уредба/Административни документи/Решения/2012/февруари на електронната страница на Комисията за финансов надзор.

Цитираните изменения и допълнения в Правилниците са публикувани във в. Капитал Deily на 22.02.2012 г.и във в.Новинар на 22.02.2012 г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/02/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/01/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна на стойността на един дял за ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и УПФ "Пенсионноосигурителен институт" за 03.01.2012г. поради техническа грешка при начисляване на инвестиционна такса. Стойността на 1 дял за ППФ „Пенсионноосигурителен институт” преди корекцията 1.13253 лв, а след корекция стойността на 1 дял за ППФ „Пенсионноосигурителен институт” за 03.01.2012 е 1.13250 лв. Стойност на 1 дял за УПФ „Пенсионноосигурителен институт” преди корекция е 1.17832 лв, а след корекция стойността на 1 дял за УПФ „Пенсионноосигурителен институт” за 03.01.2012 е 1.17829 лв.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/12/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/11/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

С решения № 652-УПФ и № 653-ППФ от 21.10.2011 г. на Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база за универсалните пенсионни фондове (УПФ) и за професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2009 г. до 30.09.2011 г.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), минималната доходност се определя на база на среднопретеглената доходност на всички пенсионни фондове от съответния вид за предходния 24-месечен период. Като функция на среднопретеглената доходност на универсалните и професионалните пенсионни фондове се определя и горната граница на доходността за пенсионните фондове от съответния вид.

Съгласно чл.193, ал.7 от КСО, средствата от постигната доходност над горната граница се заделят от съответния фонд за резерв за гарантиране на минималната доходност.За посочения 24-месечен период УПФ "Пенсионноосигурителен институт" и ППФ "Пенсионноосигурителен институт" – са постигнали доходност, която е по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фондове.

На 24.10.2011 г. „Пенсионноосигурителен институт” АД извърши необходимите действия съгласно чл. 4 и чл. 5 от Наредба №12 на КФН от 10.12.2003 г.

Допълнителна информация може да намерите тук относно публикуваната Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 30.9.2009 г. - 30.9.2011 г. на годишна база.

Публикация във в. ПАРИ от 05/10/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 07/09/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/08/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Поради пропуск от страна на „Банка Пиреос България” АД-банка попечител на ФДПО, управлявани от ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за своевременно захранване на подсметките на фондовете с новите акции от увеличението на капитала на „ЕМКА” АД и „Каолин” АД, не е извършена коректна преоценка и са обявени грешни стойности за един дял на ДПФ и ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” .След извършените действия съгласно Чл.21а от Наредба №9 на КФН, се установи, че в резултат на допуснатия пропуск стойностите на 1 дял на ДПФ и ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” се променят с повече от 0,05 % съответно от 14.07.2011г до 26.07.2011.След предприетите действия по отстраняване на пропуските и допуснатите грешки извършени съгласно „Методика за начина за корекции на допуснати грешки при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване” на КФН са изчислени следните нови стойности на един дял:

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 14.07.2011г. се променя от 1.18567 лв. на 1.18630 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 15.07.2011г. се променя от 1.18820 лв. на 1.18904 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 18.07.2011г. се променя от 1.18884 лв. на 1.18980 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 19.07.2011г. се променя от 1.18921 лв. на 1.18980 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 20.07.2011г. се променя от 1.18910 лв. на 1.19007 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 21.07.2011г. се променя от 1.19061 лв. на 1.19165 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 22.07.2011г. се променя от 1.19003 лв. на 1.19054 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 25.07.2011г. се променя от 1.18911 лв. на 1.18938 лв.

Стойността на един дял на ДПФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 26.07.2011г. се променя от 1.19159 лв. на 1.19219 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 15.07.2011г. се променя от 1.16702 лв. на 1.16768 лв.·

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата18.07.2011г. се променя от 1.16810 лв. на 1.16887 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 19.07.2011г. се променя от 1.16896 лв. на 1.16941 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 20.07.2011г. се променя от 1.16815 лв. на 1.16895 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 21.07.2011г. се променя от 1.16909 лв. на 1.16995 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 22.07.2011г. се променя от 1.16839 лв. на 1.16882 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 25.07.2011г. се променя от 1.16747 лв. на 1.16774 лв.

Стойността на един дял на ППФ ”ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” за дата 26.07.2011г. се променя от 1.16867 лв. на 1.16924 лв.

Уведомление за допуснатата грешка е качено навсякъде където са обявени грешни стойности.

 

Публикация във в. ПАРИ от 05/07/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/06/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване за 2010 г. са обнародвани в "Държавен вестник" брой 41 от 31.05.2011 г.

Публикация във в. ПАРИ от 04/05/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 05/04/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради пропуск за извършване на преоценка на инвестициите на 3-те ФДПО управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД в ДФ Адванс Източна Европа за дата 07.03.2011г., за която са обявени извънредно нетна стойност и цени, са изчислени грешни стойности на един дял за 08.03.2011 г. След извършените действия по отстраняване на грешката се обявява нова стойност за един дял за 08.03.2011г в както следва:

ППФ-Пенсионноосигурителен институт:Стара стойност: 1.16475 Нова стойност: 1.16534

УПФ-Пенсионноосигурителен институт:Стара стойност: 1.18730 Нова стойност: 1.18792

ДПФ-Пенсионноосигурителен институт:Стара стойност: 1.18953 Нова стойност: 1.19019

Уведомление за допуснатата грешка е качено навсякъде където са обявени грешни стойности.

Публикация във в. ПАРИ от 07/03/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

 

Публикация във в. ПАРИ от 03/02/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради допусната грешка при изчисляване на инвестиционната такса за 04.01.2011 г. за ППФ-Пенсионноосигурителен институт и УПФ-Пенсионноосигурителен институт, управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД е обявена невярна стойност на един дял за 04.01.2011 г. След извършените действия по отстраняване на грешката се обявява нова стойност за един дял за 04.01.2011г в както следва:

ППФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.12814 Нова стойност: 1.12817

УПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.15470 Нова стойност: 1.15473

Уведомление за допуснатата грешка е качено навсякъде където са обявени грешни стойности.

Публикация във в. ПАРИ от 05/01/2011 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/12/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/11/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради допусната грешка при извършване на преоценка на активите на фондовете управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД е обявена грешна стойност на един дял за 19.10.2010г.. След извършените действия по отстраняване на грешката се обявява нова стойност за един дял за 19.10.2010г в трите фонда:

ППФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.10311 Нова стойност: 1.10263

УПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.13227 Нова стойност: 1.13194

ДПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.09572 Нова стойност: 1.109530

Уведомление за допуснатата грешка е качено навсякъде където са обявени грешни стойности.

Днес 11.10.2010 г., Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „Пенсионноосигурителен институт” АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен.

Решенията с номера 658,659 и 660 може да прочетете в раздел „Административни документи” на електронната страница на Комисията за финансов надзор.

Публикация във в. ПАРИ от 05/10/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/09/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Уважаеми клиенти и партньори,

Уведомяваме ВИ, че от 16.08.2010 г. централният офис на "Пенсионноосигурителен институт" АД е на нов адрес: София 1407, бул. Черни връх 51 Д.

 

Публикация във в. ПАРИ от 04/08/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 05/07/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник брой 48 от 25/06/2010 г. от стр. 123 до 126 включително: Съгласно чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са публикувани финансовите отчети на 'Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2009 г.

Публикация във в. ПАРИ от 03/06/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 05/05/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 07/04/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 04/03/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/02/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2010 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 06/01/2010 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/12/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

С Решение N 940-ПОД/20.11.2009 на проф.д-р ик.н.Н.Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри правила за оценка на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения от 16.10.2009г. и 10.11.2009г.

Публикация във в. ПАРИ от 04/11/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 05/10/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 03/09/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 05/08/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник брой 52 от 10/07/2009 г. от стр.126 до 128 включително: Съгласно чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са публикувани финансовите отчети на 'Пенсионноосигурителен институт" АД и на УПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2008 г.

Публикация във в. ПАРИ от 03/07/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

На 23.06.2009 г. с Решение 569-ПОД/22.06.2009 на проф.д-р ик.н.Н.Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри правила за оценка на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения от 08.05.2009. и 09.06.2009г.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради допусната грешка при извършване на преоценка на активите на УПФ "Пенсионноосигурителен институт" е обявена стойност на един дял за 30.06.2009г.-1.03387. След извършените действия по отстраняване на грешката се обявява нова стойност за един дял за 30.06.2009г

УПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.03387 Нова стойност: 1.03390

Допуснатата грешка не е повлияла на общия брой дялове, броя дялове по партидите на осигурените лица, разпределяне на нови осигурителни вноски и начислените такси. Уведомление за допуснатата грешка е качено навсякъде където са обявени грешни стойности.

 

Публикация във в. ПАРИ от 03/06/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради допусната грешка в начисляване на лихви по депозити, Ви уведомяваме, че е направена промяна на стойностите на един дял във пенсионните фондове за 25.05.2009 както следва:

УПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.02654 Нова стойност: 1.02652

ДПФ-Пенсионноосигурителен институт : Стара стойност: 1.00595 Нова стойност: 1.00592

Публикация във в. ПАРИ от 11/05/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец април 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 3/04/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец март 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 6/03/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец февруари 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. ПАРИ от 4/02/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец януари 2009 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял: Съгласно чл. 21а, ал. 1 и ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, поради допусната техническа грешка в изчисление на инвестиционната такса, Ви уведомяваме, че е направена промяна на стойностите на един дял в УПФ "Пенсионноосигурителен институт" както следва:

за 30.12.2008 г. Стара стойност: 1.00000 Нова стойност: 0.99979

за 05.01.2009 г. Стара стойност: 1.00000 Нова стойност: 0.99968

за 06.01.2009 г. Стара стойност: 1.00000 Нова стойност: 0.99958

за 07.01.2009 г. Стара стойност: 1.00000 Нова стойност: 0.99958

Публикация във в.ПАРИ на стр. 20 от 7/01/2009 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец декември 2008 г. на УПФ "Пенсионноосигурителен институт".

На 2.12.2008 г. с Решение 1513 г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри правила за оценка на активите и пасивите на „Пенсионноосигурителен институт” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения от 17.10.2008г., 18.11.2008г. и 27.11.2008г.

 

На 25.08.2008 г. г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде разрешения за управление съответно на универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД.