за НАШИТЕ клиенти

        За нас е изключително важно клиентите ни да са точно и актуално информирани, както за Дружеството, така и за управляваните от него фондове и условията за осигуряване в тях.  

 Информация  за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2018 г.
 Информация за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2017 г.
Информация за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2016 г.
Информация  за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2015 г.
Информация за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2014 г.
Информация за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2013 г.
Информационен материал   "КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" - публикуван на страницата на Комисията за финансов надзор, относно  правата на осигурените лица. Брошура - 2009 г.
Информационен материал  "КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" - ДОХОДНОСТ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ -публикуван на страницата на Комисията за финансов надзор, относно  правата на осигурените лица. Брошура - 2010 г.

БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА при прехвърляне на средства по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.343а, ал.1, т.2 или  чл. 343е ал.1 от КСО:

"Пенсионноосигурителен институт" АД
  БАНКА: Уникредит Булбанк АД
       BIC:  UNCRBGSF

     IBAN:  BG41UNCR 7000 1523 5593 20  BGN

В платежния документ (вносна бележка, платежно нареждане), осигуреното лице ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочва трите си имена и ЕГН.