Стойността на един дял в лева за 17.01.2020г. : за ППФ 1,58771лв. , за УПФ 1,61743лв. , за ДПФ 1,70373лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
Полезни контакти
Защита на личните данни
Проверка на партида
Въпроси и Жалби
Невалидни заявления
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

за НАШИТЕ клиенти

        За нас е изключително важно клиентите ни да са точно и актуално информирани, както за Дружеството, така и за управляваните от него фондове и условията за осигуряване в тях.  

 Информация  за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2018 г.
 Информация за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2017 г.
Информация за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2016 г.
Информация  за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2015 г.
Информация за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2014 г.
Информация за постигнатата доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по данни на Комисията за финансов надзор към 31.12.2013 г.
Информационен материал   "КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" - публикуван на страницата на Комисията за финансов надзор, относно  правата на осигурените лица. Брошура - 2009 г.
Информационен материал  "КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" - ДОХОДНОСТ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ -публикуван на страницата на Комисията за финансов надзор, относно  правата на осигурените лица. Брошура - 2010 г.

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 или чл. 343е, ал. 1 от КСО.  
Райфайзенбанк (България) ЕАД,
 ул. Гогол 18-20
 София 1407
 BIC RZBBBGSF
 BG37RZBB 9155 1001 3829 80 BGN
 "Пенсионноосигурителен институт" АД
В платежния документ (вносна бележка, платежно нареждане), осигуреното лице ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочва трите си имена и ЕГН.