Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

 

"Пенсионноосигурителен институт АД" е пенсионно дружество, което извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване и управлява три пенсионни фонда:

- Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт";
- Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт";
- Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".

Нашата мисия и визия е да сме един креативен и надежден партньор на осигурените лица, за които работим.

 

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"АД ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ С НАГРАДА ЗА НАЙ-ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩО СЕ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО


Фондация "проф. д-р Велеслав Гаврийски", Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи и Българската Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване присъдиха  на "Пенсионноосигурителен институт" АД наградата за най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2017 г.
"Пенсионноосигурителен институт" АД за четвърти път (след 2012 г., 2014 г. и 2015 г) печели признанието и наградата за най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество в конкуренцията на останалите 8 дружества.

клуб Активна сигурност Всички осигурени лица в управляваните от "Пенсионноосигурителен институт" АД пенсионни фондове имат статут на асоциирани членове на клуб „Активна сигурност“, а тези, сключили и доброволна застраховка в ЗК „Лев Инс“АД могат да станат пълноправни членове и притежатели на клубна карта – Silver, Gold или Platinum .(подробности за дейността на клуба, условията за членство и преференциалните условията за притежателите на клубни карти можете да намерите на сайта на клуба (www.aktivnasigurnost.org)