Новина от 04.12.2023 г.

Новина от 04.12.2023 г.

Новина от 04.12.2023 г.

На основание чл. 169в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, на основание чл. 25 и следващите от Правилата на Фонд за разсрочени плащания "Пенсионноосигурителен институт", както и на основание чл. 20 и следващите на Правилата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Пенсионноосигурителен институт" на 04.12.2023 година се извърши актуализация към 30.11.2023 година на допълнителните пожизнени пенсии и разсрочените плащания по сключените договори за плащания на допълнителни пожизнени пенсии и договори за разсрочени плащания.