Инвестиции за 2023 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31-12-2023   на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30-09-2023
  на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30-06-2023 на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31-03-2023 на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.