Инвестиционни резултати и риск

        Постигнати инвестиционни резултати и риск

ФРП "Пенсионноосигурителен институт"
 


Година Доходност за периода Стандартното отклонение на доходността
2022 -0.51% 3.07%
2023 -0.37% 0.03%


 Забележка:
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.
При управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и съответно стойността на активите може да се понижи.

Инвестиционната политика на ФРП "Пенсионноосигурителен институт" е част от Правилата на Фонда и е налична на страницата на Дружеството в раздел - Фондове, секция - Фондове за извършване на плащания, подсекция - Фонд за разсрочени плащания.

Фонд за разсрочени плащания "Пенсионноосигурителен институт" е регистриран в края на 2021 година и не е налична информация за пет пълни календарни години, поради което се публикуват данни само за календарните 2022 год. и 2023 год., в съответствие с чл.12а, ал.3 от Наредба 61 на КФН.

Методика за изчисляване на доходност и стандартно отклонение на ФРП и ФИПП, управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД.