Публикация във в. 24 часа от 03/11/2022 г

3.11.2022

Публикация във в. 24 часа от 03/11/2022 г

Публикация във в. 24 часа от 03/11/2022 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2022 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.