Публикация във в. 24 часа от 03.08.2022 г.

03.08.2022 г.

Публикация във в. 24 часа от 03.08.2022 г.

Публикация във в. 24 часа от 03/08/2022 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2022 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.