Инвестиции за 2021 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2021   на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2021  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2021  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2021    на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО