Публикация във в. 24 часа

04.03.2022г.

Публикация във в. 24 часа

Публикация във в. 24 часа от 04/03/2022 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2022 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.