Публикация във в. 24 часа

06.01.2022г.

Публикация във в. 24 часа

Публикация във в. 24 часа от 06/01/2022 г за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2021 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.