Архив новини 2019г.

Архив новини 2019г.


Публикация във в. 24 часа от 04/12/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/11/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/10/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 04/09/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна адрес за кореспонденция: Считано от 13.08.2019 г "Пенсионноосигурителен институт" АД променя адресът за кореспонденция както следва: София 1700, бул. "Симеоновско шосе" 67

Публикация във в. 24 часа от 05/08/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 03/07/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа от 05/06/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял:
Съгласно чл. 21а, ал. 6 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,  и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилното определяне стойностите на един дял  за 20.05.2019 г., се извършват следните корекции за датата на допускане на грешката: 
ППФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.53498 Нова стойност: 1.53425
УПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.57145 Нова стойност: 1.57088
ДПФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.62260 Нова стойност: 1.62142

Публикация във в. 24 часа от 07/05/2019 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

"Пенсионноосигурителен институт" АД уведомява
всички осигурени лица за промяна на банка попечител.
Считано от 24.04.2019г.  тя е УниКредит Булбанк АД.
Новите банкови сметки са:

Доброволен пенсионен фонд          IBAN: BG71 UNCR 7000 1523 5593 62
Професионален пенсионен фонд  IBAN: BG40 UNCR 7000 1523 5593 38
Универсален пенсионен фонд        IBAN: BG88 UNCR 7000 1523 5593 47

Публикация във в. 24 часа от 03/04/2019 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец Март 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 06/03/2019 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 05/02/2019 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2019 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 
24 часа от 04/01/2019 г
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2018 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.