Архив новини 2016г.

Архив новини 2016г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/12/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ноември 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. 24 часа и в. Стандарт News от 28/11/2016 г. за измененията и допълненията  на Правилника за организацията и дейността на  Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"  управляван от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

На основание чл.144, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт” АД уведомява осигурените лица, че с решение N787-УПФ заместник председателят, ръководещ Управление 'Осигурителен надзор" одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на управлявания от него Универсален пенсионен фонд . Промените може да изтеглите тук
Повече информация и екземпляри от правилника могат да се получат на адрес гр. София, бул. Черни връх 51Д, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на интернет страницата на компанията www.pensionins.com 

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/11/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец октомври 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.
Публикация във в. КАПИТАЛ Daily и в. Стандарт News от 18/10/2016 г. 
за измененията и допълненията  на Правилника за организацията и дейността на  Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"  управляван от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

 На основание чл.144, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт” АД уведомява осигурените лица, че с решение N711-ППФ заместник председателят, ръководещ Управление 'Осигурителен надзор" одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на управлявания от него Професионален пенсионен фонд . Промените може да изтеглите тук
Повече информация и екземпляри от правилника могат да се получат на адрес гр. София, бул. Черни връх 51Д, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на интернет страницата на компанията www.pensionins.com

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/10/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец септември 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Становище на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) по конституционно дело N9 /2016 г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 07/09/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец август 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/08/2016 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец юли 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

"Пенсионноосигурителен институт" АД е сертифициран по ISO/IEC 27001/2013.  Системата за управление на сигурността на информацията на "Пенсионноосигурителен институт" АД е  сертифицирана по ISO/IEC 27001/2013 от  РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД във връзка с Наредба N47 от 11.07.2012 г. на КФН за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/07/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец юни 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 28/06/2016 г. за
измененията и допълненията  на Правилниците за организацията и дейността на  Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

24.06.2016:
На основание чл.144, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт” АД уведомява осигурените лица,  за направените изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от него Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд. Промените може да изтеглите тук
Повече информация и екземпляри от правилниците могат да се получат на адрес гр. София, бул. Черни връх 51Д, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на интернет страницата на компанията www.pensionins.com

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/06/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец май 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.
"Пенсионноосигурителен институт" АД за трети път - след 2012 и 2014г. спечели престижната награда в категорията "Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2015 година" в условията на сериозна конкуренция с другите пенсионни компании. Отличието беше присъдено от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, фондация "проф. д-р Велеслав Гаврийски", Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Българската асоциация на застрахователните брокери. С тази награда "Пенсионноосигурителен институт"АД затвърди позициите си на динамично развиващо се и стабилно дружество. Признание за високия професионализъм и ефективните усилия на екипа на дружеството да постига всяка година постоянно подобряващи се резултати и да завоюва доверието на все повече осигурени лица е фактът, че нито едно друго дружество не е печелило три пъти тази награда.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/05/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец април 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.


Позиция  
на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ във връзка с публикация за обществено обсъждане на интернет страницата на Минестерството на финансите на 22.04.2016 г. проект на Закон на изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/04/2016 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец март 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна в стойностите на един дял:
Съгласно чл. 21а, ал. 4 от Наредба N9 на КФН за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял,  и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилното определяне стойностите на един дял  за 10.03.2016 г., се извършват следните корекции за датата на допускане на грешката: 
ППФ-Пенсионноосигурителен институт: Стара стойност: 1.41801 Нова стойност: 1.41802

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 07/03/2016 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец февруари 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.
Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/02/2016 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец януари 2016 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.
Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 06/01/2016 г.
за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец декември 2015 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.