Архив новини 2013г.

Архив новини 2013г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/12/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/11/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/10/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/09/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/08/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/07/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Публикация в Държавен вестник бр.55 от 25/06/2013 г. от стр.23 до стр.30 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2012 г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/06/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

За пета поредна година Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация "проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване връчиха наградите в конкурсите "Застраховател на годината 2012" и "Пенсионноосигурително дружество на годината 2012".

Победителите бяха определени от експертно жури, съставено от представители на четирите институции, организатори на събитието. Журито присъди наградата "Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2012 г. на "Пенсионноосигурителен институт" АД

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 09/05/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/04/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/03/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/02/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2013 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

На 31.01.2013 г чрез публикация във вестниците Капитал daily и Стандарт, на основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, "Пенсионноосигурителен институт" АД уведоми осигурените лица за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от него Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/01/2013 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.