Архив новини 2012г.

Архив новини 2012г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/12/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец НОЕМВРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/11/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ОКТОМВРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/10/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец СЕПТЕМВРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/09/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АВГУСТ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/08/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮЛИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация в Държавен вестник бр.51 от 06/07/2012 г. от стр.137 до стр.142 включително: На основание чл.189 от Кодекса за социално осигуряване са обнародвани годишните финансови отчети на "Пенсионноосигурителен институт" АД, на УПФ "Пенсионноосигурителен институт", на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2011 г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/07/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЮНИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/06/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАЙ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/05/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец АПРИЛ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 04/04/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец МАРТ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/03/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ФЕВРУАРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Днес 08.02.2012 г., Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „Пенсионноосигурителен институт” АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен.

Решенията с номера 90-УПФ, 91-ППФ и 92-ДПФ може да прочетете в раздел Нормативна уредба/Административни документи/Решения/2012/февруари на електронната страница на Комисията за финансов надзор.

Цитираните изменения и допълнения в Правилниците са публикувани във в. Капитал Deily на 22.02.2012 г.и във в.Новинар на 22.02.2012 г.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 03/02/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ЯНУАРИ 2012 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Публикация във в. КАПИТАЛ Daily от 05/01/2012 г. за обявена стойност на един дял за последния работен ден на месец ДЕКЕМВРИ 2011 г. на пенсионните фондове - професионален, универсален и доброволен пенсионен фонд управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Промяна на стойността на един дял за ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и УПФ "Пенсионноосигурителен институт" за 03.01.2012г. поради техническа грешка при начисляване на инвестиционна такса. Стойността на 1 дял за ППФ „Пенсионноосигурителен институт” преди корекцията 1.13253 лв, а след корекция стойността на 1 дял за ППФ „Пенсионноосигурителен институт” за 03.01.2012 е 1.13250 лв. Стойност на 1 дял за УПФ „Пенсионноосигурителен институт” преди корекция е 1.17832 лв, а след корекция стойността на 1 дял за УПФ „Пенсионноосигурителен институт” за 03.01.2012 е 1.17829 лв.