Фондове за изплащане

Условия за възникване на право за допълнителна пожизнена пенсия

Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
Осигурените, които са навършили възрастта за пенсиониране при условията на трета категория труд имат право да получат средствата, натрупани в индивидуалните си партиди в УПФ. Начинът на получаване зависи от техния размер и личния избор..

Еднократно изплащане – когато средствата са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Разсрочено плащане – когато средствата са над трикратния размер на минималната пенсия, но не са достатъчни за отпускане на минималната пожизнена пенсия. (15% от минималната пенсия).
Допълнителна пожизнена пенсия – предлагаме богат избор от пожизнени пенсии с различни опции за наследяване и  гаранции. 
Важно! Посочените размери се променят при корекция на минималната пенсия за страната. За всеки пенсионер се прилагат параметрите към момента на определяне на неговото плащане, т.е веднъж определените плащания се запазват независимо, че минималната пенсия се променя.


Видове пожизнени пенсии:

Пожизнена пенсия без допълнителни условия;
Пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане - по избор от 2 до 10 години;
Пожизнена пенсия с разсрочено изплащане до предварително избрана възраст.

Всеки вид пенсия, може да се комбинира с два вида гаранции:

Гаранция на тази част от пенсията, която съответства на брутните вноски;
Гаранция на първоначалния размер на пенсията – при други равни условия, тази пенсия е с по-нисък размер, тъй като при изчисляването й се прилага Рисков коефициент (4%).


Запознайте се с условията на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по години на pensioninfo