Инвестиции за 2019 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2019   на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2019    на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.6.2019 г   на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2019 г   на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО