Инвестиции за 2017 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2017 г  на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2017 г  на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2017 г  на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2017 г  на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.