Инвестиции за 2016 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2016 г. на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2016 г. на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2016 г.   на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
  

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2016 г.   на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.