Стойността на един дял в лева за 17.01.2020г. : за ППФ 1,58771лв. , за УПФ 1,61743лв. , за ДПФ 1,70373лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд За фонда Правилник на УПФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

Попечителски съвет на УПФ

Интересите на осигурените лица в универсалния пенсионен фонд се представляват и защитават от попечителски съвет. В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и един представител на Дружеството.

    Състав на Попечителския съвет на УПФ "Пенсионноосигурителен институт".
 Иван Захариев- Председател, представител на КРИБ;  Адрес за кореспонденция: София 1463, ул.Хан Аспарух 8;тел.02/981 91 69;
    e-mail:izahariev@ceibg.bg
 Мария Йорданова- представител на КНСБ (НСФКО);  
 Габриела Димитрова - представител на Българска Търговско-Промишлена Палата
 Мартин Стоянов - представител на Българска стопанска камара
 Валентина Радева-Мариянова - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
 Ваня Григорова - представител на КТ "Подкрепа"
 Мариана Евгениева Кръстева - представител на КТ "Подкрепа"
 Величка Микова - представител на КНСБ
 Людмила Векова - представител на "Пенсионноосигурителен институт" АД