Портфейл  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2013 г.

  Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2013 г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
  Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2013 г. на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2013  г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
   Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2013  г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.