Портфейл  на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2013 г.

 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2013 г.  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2013 г.  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО
 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2013 г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2013 г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.