Инвестиции за 2012 г.

   Портфейл  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2012 г.

 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2012 г. г. на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 29.09.2012 г. на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.6.2012  г. на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2012  г. на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.