Инвестиции за 2012 г.

Портфейл на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2012 г.

 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2012 г. на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
  Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 29.09.2012 г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
  Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2012 г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  
  Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2012 г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.