Инвестиции за 2012

Портфейл на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2012 г.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2012 г.   на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 29.09.2012 г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО 
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2012 г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО 
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2012 г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.