Инвестиции за 2011 година

Портфейл на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2011 г.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2011  г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  

  Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2011 г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  

 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2011 г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.  

  Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2011 г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.