Инвестиции за 2010 година

 Портфейл  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2010 г.
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2010 г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2010  г. на  Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт"  съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2010 г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт"  съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2010 г. на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.