Инвестиции за 2010 година

Портфейл на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2010 г.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2010 г. на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2010 на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2010 на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2010 на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.