Инвестиции на Доброволен пенсионен фонд

Портфейл  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2009 г.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2009  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2009  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2009 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2009  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2008 г  на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.