Инвестиционна политика на Универсален пенсионен фонд

 Портфейл на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2009 г.
 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2009  г. на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2009 г. на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
  
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2009 г. на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл. 180, ал. 1 от КСО.
 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2009 г. на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл. 180, ал. 1 от КСО.


   
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2008 г. на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл. 180, ал. 1 от КСО.