Инвестиции за 2009 година

Портфейл на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" към 31.12.2009 г.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2009 
г  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2009 г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
 Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2009 г.  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2009 г на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.
  Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2008 г  на Професионален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО.