Стойността на един дял в лева за 17.01.2020г. : за ППФ 1,58771лв. , за УПФ 1,61743лв. , за ДПФ 1,70373лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд За фонда Правилник на дпф Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Консултативен съвет Е-заявление Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

Инвестиционни резултати и риск

 

Постигнати инвестиционни резултати и риск

Доброволен пенсионен фонд  "Пенсионноосигурителен институт"

Година

Номинална доходност

Стандартно отклонение на доходността

Коефициент на Шарп на годишна база

Средногеометрична доходност за предходния 5 годишен период

2010

5.30%

2.40%

2.02

 

2011

0.42%

3.96%

-

 

2012

5.19%

2.81%

1.77

 

2013

12.33%

3.63%

3.37

 

2014

9.65%

4.05%

2.36

6.50

2015

1.39%

3.35%

0.45

5.70

2016

8.66%

3.10%

2.89

7.38

2017

8.50%

2.85%

3.11

8.04

2018

-7.02%

3.75%

-

4.03

30.12.2016г. - 31.12.2018г. *

0.44%

3.36%

0.24

 *Постигната номинална доходност и равнище на инвестиционен риск при управлението на активите на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт" за периода 30.12.2016г. - 31.12.2018г. на годишна база

Забележка:
При изготвяне на таблицата са използвани данни за стойностите на един дял за ФДПО публикувани от Комисията за финансов надзор,
http://www.fsc.bg
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.
При управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и стойността на дяловете може да се понижи.
Методика  за изчисляване на доходност, риск и стандартно отклонение на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт"
Допълнително обяснение за значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяването на резултатите на пенсионните фондове може да намерите тук