Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд За фонда Правилник на ППФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

Инвестиционни резултати и риск

 

Постигнати инвестиционни резултати и риск

Професионален пенсионен фонд  "Пенсионноосигурителен институт"

 

Година

Номинална доходност

Стандартно отклонение на доходността

Коефициент на Шарп на годишна база

Средногеометрична доходност за предходния 5 годишен период

2010

5.70%

2.01%

2.62

 

2011

1.00%

2.45%

0.05

 

2012

8.88%

4.44%

1.95

 

2013

6.35%

1.78%

3.52

 

2014

6.46%

2.22%

2.87

5.65

2015

2.10%

2.10%

1.05

4.92

2016

4.54%

2.02%

2.41

5.64

2017

5.42%

1.42%

4.06

4.96

2018

-3.73%

1.89%

-

2.89

 2019

3.83% 

 1.38%

3.06 

 2.38

2020

-0.56%

3.81%

-

1.84

31.12.2018г.-31.12.2020г.*

1.61%

2.87%

0.71

 -

 

*Постигната номинална доходност и равнище на инвестиционен риск при управлението на активите на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" за периода 31.12.2018г. - 31.12.2020г. на годишна база

Забележка:
При изготвяне на таблицата са използвани данни за стойностите на един дял за ФДПО публикувани от Комисията за финансов надзор,
http://www.fsc.bg
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.
При управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и стойността на дяловете може да се понижи.
Методика  за изчисляване на доходност, риск и стандартно отклонение на ППФ "Пенсионноосигурителен институт"
Допълнително обяснение за значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяването на резултатите на пенсионните фондове може да намерите тук