Инвестиционни резултати и риск

 

Постигнати инвестиционни резултати и риск

Професионален пенсионен фонд  "Пенсионноосигурителен институт"

 

Година

Номинална доходност

Стандартно отклонение на доходността

Коефициент на Шарп на годишна база

Средногеометрична доходност за предходния 5 годишен период

2010

5.70%

2.01%

2.62

 

2011

1.00%

2.45%

0.05

 

2012

8.88%

4.44%

1.95

 

2013

6.35%

1.78%

3.52

 

2014

6.46%

2.22%

2.87

5.65

2015

2.10%

2.10%

1.05

4.92

2016

4.54%

2.02%

2.41

5.64

2017

5.42%

1.42%

4.06

4.96

2018

-3.73%

1.89%

-

2.89

 2019

3.83% 

 1.38%

3.06 

 2.38

2020

-0.56%

3.81%

-

1.84

2021

6.06%

1.99%

3.29

2.13

31.12.2019г.-31.12.2021г.*

2.70%

3.05%

1.04

 -

 

*Постигната номинална доходност и равнище на инвестиционен риск при управлението на активите на ППФ "Пенсионноосигурителен институт" за периода 31.12.2019г. - 31.12.2021г. на годишна база

Забележка:
При изготвяне на таблицата са използвани данни за стойностите на един дял за ФДПО публикувани от Комисията за финансов надзор,
http://www.fsc.bg
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.
При управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и стойността на дяловете може да се понижи.
Методика  за изчисляване на доходност, риск и стандартно отклонение на ППФ "Пенсионноосигурителен институт"
Допълнително обяснение за значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяването на резултатите на пенсионните фондове може да намерите тук