Стойността на един дял в лева за 17.01.2020г. : за ППФ 1,58771лв. , за УПФ 1,61743лв. , за ДПФ 1,70373лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд За фонда Правилник на УПФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

Инвестиционни резултати и риск

         

        Постигнати инвестиционни резултати и риск

Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
    

 

Година

Номинална доходност

Стандартно отклонение на доходността

Коефициент на Шарп на годишна база

Средногеометрична доходност за предходния 5 годишен период

2009

8.45%

2.96%

2.61

-

2010

6.19%

1.71%

3.36

-

2011

2.61%

1.96%

0.89

-

2012

9.1%

1.56%

5.68

-

2013

5.21%

1.46%

3.51

6.29

2014

5.77%

1.92%

2.96

5.76

2015

2.54%

1.97%

1.35

5.02

2016

4.29%

1.86%

2.48

5.36

2017

4.77%

1.27%

4.03

4.51

2018

-3.27%

1.75%

-

2.77

30.12.2016г.-31.12.2018г.*

0.67%

1.55%

0.67

-

*Постигнатата номинална доходност и равнище на инвестиционен риск при управлението на активите на УПФ "Пенсионноосигурителен институт" за периода 30.12.2016г. - 31.12.2018г. на годишна база.
При изготвяне на таблицата са използвани данни за стойностите на един дял за ФДПО публикувани от Комисията за финансов надзор, http://www.fsc.bg
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.
При управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и съответно стойността на дяловете може да се понижи.
Методика  за изчисляване на доходност, риск и стандартно отклонение на УПФ "Пенсионноосигурителен институт"
Допълнително обяснение на значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяването на резултатите на пенсионните фондове може да намерите на  тук.