Стойността на един дял в лева за 10.07.2020г. : за ППФ 1,52686лв. , за УПФ 1,54455лв. , за ДПФ 1,57523лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Акционери
Органи на управление
Инвестиционна политика
Финансови отчети
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1700
бул. „Симеоновско шосе“ 67А

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ на дружеството

Информацията се предоставя на основание чл.180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО и съгласно раздел III на изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл.123и, ал.2 и чл. 180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО. 

2019 г. 
 Годишен финансов отчет   и одиторски доклад  
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 доклад за дейността  
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
Информация  за решението на Общото събранние на акционерите на Пенсионноосигурителен институт АД за начина на разпределение на положителния финансов резултат за 2019 г - публикувано на 05.06.2020.
Информация за предложението на Съвета на директорите на Пенсионноосигурителен институт АД за начина на разпределение на положителния финансов резултат за 2019 г 
 


 2018 г. 
 Годишен финансов отчет  и одиторски доклад 
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 доклад за дейността  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
 Извлечение от Протокол от 10.05.2019 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.
  


 2017 г. 
 Годишен финансов отчет  и одиторски доклад 
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 доклад за дейността   на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
 Извлечение от Протокол  от 30.03.2018 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.
  

2016 г. 
 Годишен финансов отчет   и одиторски доклад  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 Отчет за управлението   на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
Извлечение от Протокол от 31.03.2017 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г.

2015 г.

Годишен финансов отчет
и одиторски доклад на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Отчет за управлението  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол
от 30.03.2016 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г.
Извлечение от Протокол  от 06.06.2016 г. от проведено Общо събрание на акционерите на "пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за финансовият резултат на дружеството за 2015 г.

2014г.
Годишен финансов отчет
и одиторски доклад на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Отчет за управлението  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол от 31.03.2015 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.

   
 2013 г.
 Годишен финансов отчет и одиторски доклад  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 Отчет за управлението  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 Извлечение от Протокол от 28.03.2014 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г.


 2012 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Отчет за управлението  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол  от 25.03.2013 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.


 2011 г.
Годишен финансов отчет  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Отчет за управлението  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол от 22.03.2012 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.


 2010 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Отчет за управлението на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол  от 24.03.2011 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.

 
2009 г.
Годишен отчет за управлението и Годишен финансов отчет  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Финансови отчети по образци на КФН на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Одиторски доклади 
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол от 22.03.2010 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.

  2008 г.
 Годишен финансов отчет на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД за 2008 г.
  Извлечение от Протокол от 24.03.2009 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г.