ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ на дружеството

    ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Информацията се предоставя на основание чл.190, ал.2, т.1-3 от КСО и чл.4, ал.2, т.19 от Наредба № 61 за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.2022 г.
  - публикувани на 08.06.2023 г.
Годишен финансов отчет и Одиторски доклад на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Доклад за дейността 
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
Информация за решението на Общото събрание на акционерите на Пенсионноосигурителен институт АД за начина на разпределение на положителния финансов резултат за 2022 г. - проведено на 07.06.2023 г.
Информация за предложението на Съвета на директорите на Пенсионноосигурителен институт АД за начина на разпределение на положителния финансов резултат за 2022 г.


2021 г.
  - публикувани на 29.06.2022 г.
Годишен финансов отчет и Одиторски доклад на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Доклад за дейността 
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
Информация за решението на Общото събрание на акционерите на Пенсионноосигурителен институт АД за начина на разпределение на положителния финансов резултат за 2021 г. - проведено на 28.06.2022 г.
Информация за предложението на Съвета на директорите на Пенсионноосигурителен институт АД за начина на разпределение на положителния финансов резултат за 2021 г. 


2020 г. 
 
Годишен финансов отчет   и одиторски доклад   на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 доклад за дейността   
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
Информация   за решението на Общото събрание на акционерите на Пенсионноосигурителен институт АД за начина на разпределение на положителния финансов резултат за 2020 г - публикувано на 21.05.2021.
Информация   за предложението на Съвета на директорите на Пенсионноосигурителен институт АД за начина на разпределение на положителния финансов резултат за 2020 г 

2019 г.
 
 Годишен финансов отчет   и одиторски доклад  
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 доклад за дейността  
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
Информация  за решението на Общото събрание на акционерите на Пенсионноосигурителен институт АД за начина на разпределение на положителния финансов резултат за 2019 г - публикувано на 05.06.2020.
Информация за предложението на Съвета на директорите на Пенсионноосигурителен институт АД за начина на разпределение на положителния финансов резултат за 2019 г 
 


 2018 г. 
 Годишен финансов отчет  и одиторски доклад 
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 доклад за дейността  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
 Извлечение от Протокол от 10.05.2019 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.
  


 2017 г. 
 Годишен финансов отчет  и одиторски доклад 
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 доклад за дейността   на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
 Извлечение от Протокол  от 30.03.2018 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.
  

2016 г. 
 Годишен финансов отчет   и одиторски доклад  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 Отчет за управлението   на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД. 
Извлечение от Протокол от 31.03.2017 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г.

2015 г.

Годишен финансов отчет
и одиторски доклад на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Отчет за управлението  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол
от 30.03.2016 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г.
Извлечение от Протокол  от 06.06.2016 г. от проведено Общо събрание на акционерите на "пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за финансовият резултат на дружеството за 2015 г.

2014г.
Годишен финансов отчет
и одиторски доклад на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Отчет за управлението  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол от 31.03.2015 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.

   
 2013 г.
 Годишен финансов отчет и одиторски доклад  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 Отчет за управлението  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
 Извлечение от Протокол от 28.03.2014 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г.


 2012 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Отчет за управлението  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол  от 25.03.2013 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.


 2011 г.
Годишен финансов отчет  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Отчет за управлението  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол от 22.03.2012 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.


 2010 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Отчет за управлението на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол  от 24.03.2011 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.

 
2009 г.
Годишен отчет за управлението и Годишен финансов отчет  на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Финансови отчети по образци на КФН на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Одиторски доклади 
на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД.
Извлечение от Протокол от 22.03.2010 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.

  2008 г.
 Годишен финансов отчет на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД за 2008 г.
  Извлечение от Протокол от 24.03.2009 г от проведеното Общо събрание на акционерите на "Пенсионноосигурителен институт" АД за приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г.