Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд За фонда Правилник на ППФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

Попечителски съвет на ППФ

Интересите на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд се представляват и защитават от попечителски съвет. В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и един представител на Дружеството.

    Състав на Попечителския съвет на ППФ "Пенсионноосигурителен институт".
 Мартин Стоянов - Председател, представител на Българска Стопанска Камара
    Адрес за кореспонденция: София 1000, ул.Алабин 16-20;тел.02/932 09 33;e-mail:office@bia-bg.com
 Валентина Радева - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
 Габриела Димитрова - представител на Българска Търговско-Промишлена Палата
 Иван Захариев - представител на Конфидерация на работодателите и индустриалците в България
 Ваня Григорова- представител на КТ "Подкрепа"
 Мариана Евгениева Кръстева - представител на КТ "Подкрепа"
 Величка Микова - представител на КНСБ
 Златка Цветанова - представител на КНСБ
 Людмила Векова - представител на "Пенсионноосигурителен институт" АД