Стойността на един дял в лева за 12.12.2019г. : за ППФ 1,56915лв. , за УПФ 1,60594лв. , за ДПФ 1,66060лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд За фонда Правилник на ППФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

Попечителски съвет на ППФ

Интересите на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд се представляват и защитават от попечителски съвет. В състава на Попечителския съвет влизат по равен брой представители на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и един представител на Дружеството.

    Състав на Попечителския съвет на ППФ "Пенсионноосигурителен институт".
 Мартин Стоянов - Председател, представител на Българска Стопанска Камара
    Адрес за кореспонденция: София 1000, ул.Алабин 16-20;тел.02/932 09 33;e-mail:office@bia-bg.com
 Валентина Радева - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
 Габриела Димитрова - представител на Българска Търговско-Промишлена Палата
 Иван Захариев - представител на Конфидерация на работодателите и индустриалците в България
 Ваня Григорова- представител на КТ "Подкрепа"
 Мариана Евгениева Кръстева - представител на КТ "Подкрепа"
 Величка Микова - представител на КНСБ
 Златка Цветанова - представител на КНСБ
 Людмила Векова - представител на "Пенсионноосигурителен институт" АД