Стойността на един дял в лева за 11.05.2021г. : за ППФ 1,60971лв. , за УПФ 1,62844лв. , за ДПФ 1,67443лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд За фонда Правилник на УПФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиции за 2009 г Инвестиции за 2010 г. Инвестиции за 2011 г. Инвестиции за 2012 г. Инвестиции за 2013 г. Инвестиции за 2014 г. Инвестиции за 2015 г. Инвестиции за 2016 г. Инвестиции за 2017 г. Инвестиции за 2018 г. Инвестиции за 2019 г. Инвестиции за 2020 г. Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

Инвестиционна политика на Универсален пенсионен фонд

   Основна цел  на инвестиционната политика на универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" е запазване на стойността на натрупанитесредства по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите иувеличаване на тези средства в реално изражение, при обосновано и оптимално поемане на умерено висок риск.
Инвестиционна политика  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2021г   на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 


    ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
   Осигурените лица следва да имат предвид, че няма гаранции за положителна доходност от инвестирането на средствата и стойността на дяловете може да се понижи.
   Средставата по партидите на осигурените лица не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранции.