Стойността на един дял в лева за 20.09.2019г. : за ППФ 1,57064лв. , за УПФ 1,61343лв. , за ДПФ 1,65869лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд За фонда Правилник на УПФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиции за 2009г Инвестиции за 2010 г. Инвестиции за 2011 г. Инвестиции за 2012 г. Инвестиции за 2013 г. Инвестиции за 2014 г. Инвестиции за 2015 г. Инвестиции за 2016 г. Инвестиции за 2017 г. Инвестиции за 2018 г. Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

Инвестиционна политика на Универсален пенсионен фонд

   Основна цел  на инвестиционната политика на универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" е запазване на стойността на натрупанитесредства по индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите иувеличаване на тези средства в реално изражение, при обосновано и оптимално поемане на умерено висок риск.
Инвестиционна политика  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.6.2019г    на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 
Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2019г    на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 


    ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
   Осигурените лица следва да имат предвид, че няма гаранции за положителна доходност от инвестирането на средствата и стойността на дяловете може да се понижи.
   Средставата по партидите на осигурените лица не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранции.