Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд За фонда Правилник на УПФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиции за 2009 г Инвестиции за 2010 г. Инвестиции за 2011 г. Инвестиции за 2012 г. Инвестиции за 2013 г. Инвестиции за 2014 г. Инвестиции за 2015 г. Инвестиции за 2016 г. Инвестиции за 2017 г. Инвестиции за 2018 г. Инвестиции за 2019 г. Инвестиции за 2020 г. Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Видове пенсии и плащания
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

Инвестиционна политика на Универсален пенсионен фонд

   Основна цел  на инвестиционната политика на универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" е запазване на стойността на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица и увеличаване на тези средства чрез дългосрочно формиране на капитал и доходност от управлението на активите на фонда.

Инвестиционна политика  от 16.06.2021 на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
Инвестиционна политика  до 16.06.2021 на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.12.2021г   на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.09.2021г   на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2021г    на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2021г   на Универсален пенсионен  фонд "Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО. 


    ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
  Предвиденият в закона механизъм за компенсиране на недостига до минималната доходност не гарантира положителна доходност. За лицата, които се осигуряват в универсален пенсионен фонд дружеството гарантира брутния размер на преведените по индивидуалните им партиди осигурителни вноски при определянето на пенсията им, съответно на еднократното или разсрочено изплащане при придобито право на пенсия от универсален пенсионен фонд.