Инвестиционна политика на Универсален пенсионен фонд

   Основна цел  на инвестиционната политика на универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" е запазване на стойността на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица и увеличаване на тези средства чрез дългосрочно формиране на капитал и доходност от управлението на активите на фонда.

Инвестиционна политика  от 16.06.2021 на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
Инвестиционна политика  до 16.06.2021 на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".    ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
  Предвиденият в закона механизъм за компенсиране на недостига до минималната доходност не гарантира положителна доходност. За лицата, които се осигуряват в универсален пенсионен фонд дружеството гарантира брутния размер на преведените по индивидуалните им партиди осигурителни вноски при определянето на пенсията им, съответно на еднократното или разсрочено изплащане при придобито право на пенсия от универсален пенсионен фонд.