Стойността на един дял в лева за 10.07.2020г. : за ППФ 1,52686лв. , за УПФ 1,54455лв. , за ДПФ 1,57523лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд За фонда Правилник на дпф Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиции за 2019 г Инвестиции за 2009 г. Инвестиции за 2010 г. Инвестиции за 2011 г. Инвестиции за 2012 г. Инвестиции за 2013 г. Инвестиции за 2014 г. Инвестиции за 2015 г. Инвестиции за 2016 г. Инвестиции за 2017 г. Инвестиции за 2018 г. Инвестиционни резултати и риск Консултативен съвет Е-заявление Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1700
бул. „Симеоновско шосе“ 67А

Инвестиции на Доброволен пенсионен фонд

    Средствата на доброволния пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" се инвестират от Дружеството при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, в интерес на осигурените лица и в съответствие с инвестиционната политика на Фонда.

Инвестиционна политика  
 на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт".

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 30.06.2020    на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи към 31.03.2020    на Доброволен пенсионен фонд 'Пенсионноосигурителен институт" съгласно чл.180, ал. 1 от КСО


     ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
   Осигурените лица следва да имат предвид, че няма гаранции за положителна доходност от инвестирането на средствата и стойността на дяловете може да се понижи.
   Средставата по партидите на осигурените лица не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранции.