Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
Полезни контакти
Защита на личните данни
Проверка на партида
Въпроси и Жалби
Невалидни заявления
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

Въпроси и жалби на клиентите

  Осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и ползващите лица имат право да сигнализират за пропуски и нарушения в дейността на фондовете, управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД, които касаят техните интереси съгласно утвърдените Процедури и срокове за подаване на възражения, жалби и сигнали . Жалбите или сигналите се приемат в писмен вид и се регистрират в деловодството на Дружеството. Отговорните лица извършват необходимите действия по обработка на получените оплаквания, запознават  Изпълнителния директор на дружеството с конкретните случаи и подготвят писмени отговори.