Стойността на един дял в лева за 20.09.2019г. : за ППФ 1,57064лв. , за УПФ 1,61343лв. , за ДПФ 1,65869лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
Полезни контакти
Защита на личните данни
Проверка на партида
Въпроси и Жалби
Невалидни заявления
Актуални въпроси.....
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

Въпроси и жалби на клиентите

  Осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и ползващите лица имат право да сигнализират за пропуски и нарушения в дейността на фондовете, управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД, които касаят техните интереси съгласно утвърдените Процедури и срокове за подаване на възражения, жалби и сигнали . Жалбите или сигналите се приемат в писмен вид и се регистрират в деловодството на Дружеството. Отговорните лица извършват необходимите действия по обработка на получените оплаквания, запознават  Изпълнителния директор на дружеството с конкретните случаи и подготвят писмени отговори.