История на дяловете

Графика за стойността на един дял

ППФ УПФ ДПФ
Забележка:

Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
 
Информация за стойностите на дяловете към последния работен ден на всеки месец можете да намерите във вестник  Капитал daily, (за периода от 2009 г - до 31.12.2016), а след тази дата - във вестник 24 часа.

Стойността на един дял за всеки ден от избран период за управляваните от дружеството фондове.
Избери период:  от
до