Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Акционери
Органи на управление
Инвестиционна политика
Финансови отчети
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

    Инвестиционната политика на "Пенсионноосигурителен институт" АД се осъществява посредством анализ и следене динамичността на капиталовия пазар. Инвестирането на активите на професионалния, универсалния и доброволния пенсионни фондове се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване и съгласно Правилниците за организацията и дейността на фондовете.
   МЕТОДИКА за изчисляване на доходност, риск и стандартно отклонение на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от "Пенсионноосигурителен институт" АД.