Стойността на един дял в лева за 22.10.2019г. : за ППФ 1,56691лв. , за УПФ 1,60577лв. , за ДПФ 1,65244лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд За фонда Правилник на УПФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

Калкулатор на пенсия

С помощта на този калкулатор бихте могли да изчислите прогнозен размер на натрупаната сума по Вашата индивидуална партида.

Брутно месечно трудово възнаграждение: лв.
Възраст в момента: години
Годишна доходност:
Натрупана сума до момента: лв.
Пол: Жена
Мъж
 
Натрупана сума: лв.
Размер на пенсията: лв.
Примерните изчисления в калкулатора са направени при действието на следните условия:
• Такса за обслужване на дейността – 3.75 на сто от всяка осигурителна вноска;
• Инвестиционна такса – 0.75 на сто върху нетните активи на Фонда;
• Технически лихвен процент, при определяне размера на пожизнената пенсия – 3.00 на сто;
• Възраст за пенсиониране – 61г. и 4 месеца за жените и 64г. и 2 месец за мъжете;
• Вноска в размер на 5.00 на сто от Брутното трудово възнаграждение;

Забележка: Тези размери на натрупаната сума и пенсия са примерни и посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.